Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Bedrijfsgegevens:
Shizo Natural Cosmetics
Atrium Business Centers,
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp, Nederland
T: +31 (0)20 – 7860448
E: [email protected]
W: https://www.shizo.nl
KvK 34290239
BTW: NL188675061B01


JOUW PRIVACY BIJ SHIZO

Shizo Natural Cosmetics neemt het beschermen van je privacy zeer serieus. Door middel van deze privacy verklaring laten we je weten welke gegevens wij verzamelen als je onze website Shizo.nl gebruikt. En waarom we deze gegevens verzamelen.


TOEPASSING PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Shizo Natural Cosmetics en de website Shizo.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacy beleid te begrijpen en te accepteren.
Shizo Natural Cosmetics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld.


GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

 • Gegevens die door jou worden verstrekt
  Shizo verzamelt je bestelgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, emailadres en betalingsgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je bestelling en de verzending te kunnen toezenden.

  Je e-mailadres wordt ook geregistreerd wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan events, promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten of service.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  Shizo verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze website. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser en besturingssyteem dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website voor analytische doeleinden.

  Het is niet de bedoeling van Shizo om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders, verzorgers of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je er toch van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via [email protected], zodat wij die informatie kunnen verwijderen.


COOKIES

Shizo.nl gebruikt functionele-, analytische- , advertentie-, social media-, tracking- en overige cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij het eerste gebruik van Shizo.nl vragen wij je expliciet om het gebruik van cookies toe te staan of af te wijzen.
Lees hier onze volledige Cookie Policy met meer uitleg over deze cookies en over toestemming.


WAARVOOR GEBRUIKT GEBRUIKT SHIZO JOUW GEGEVENS?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

 • Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
  We gebruiken je gegevens om je bestelling te verwerken en te verzenden op het door jou aangegeven adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals MultisafePay, Billink of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren; en het verlenen van klantenservice.
 • Het beheren van jouw account
  Op onze website heb de mogelijkheid om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden.
 • Het versturen van nieuwsbrieven
  We kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, klik dan op de afmeldlink die je onderaan elke nieuwsbrief van Shizo.nl kunt vinden.
 • Het versturen van post
  We kunnen je gegevens gebruiken voor het versturen van gepersonaliseerde post naar je huisadres met een aanbieding, aanbod of andere informatie over onze producten en diensten. Als je een account hebt bij Shizo en hebt aangegeven geen marketingmateriaal te willen ontvangen, zullen wij je ook geen gepersonaliseerde post toesturen.
 • Reviews
  We horen graag over jouw ervaringen met onze website(s) en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via Feedback Company (de onafhankelijke review website waarbij wij zijn aangesloten), via social media of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor marketing doeleinden. Echter, zullen we je review niet gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) gebruiken samen met je naam (of overige persoonsgegevens), als je die aan ons hebt gegeven.
 • Fraude detectie
  Wij gebruiken klantgegevens indien nodig om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een wettelijke opsporingsinstantie.
 • Openbaarmaking aan derden
  Shizo zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdienst die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.


LEVERANCIERS / DERDEN
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij omgaan met jouw gegevens.
Onze leveranciers/derden: Lightspeed eCom, PostNL, FeedbackCompany, Inboxify, Shappz, Adcrowd, MultiSafePay, Billink, iZettle, Dyapps, Google. 

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In uitzonderlijke gevallen kan Shizo Natural Cosmetics op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij verplicht uw gegevens te delen.


BEVEILIGING

Shizo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL: Je persoonsgegevens worden bij ons veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor je bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Hiervoor hebben wij zgn. verwerkersovereenkomsten afgesloten met de partijen die namens Shizo belast zijn met verwerking, opslag of beveiliging van gegevens van onze klanten. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]


BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren je gegevens zolang je actief klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de fiscaal/wettelijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel of bijhorende documenten.


JOUW RECHTEN

Je hebt het wettelijk recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, middels recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shizo, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek hebt gedaan en het jouw persoonlijke gegevens betreft, vragen we je om je te legitimeren. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet.


WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY EN VRAGEN

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit privacybeleid dan kun je altijd contact met ons opnemen, telefonisch op 020-7860448 of per e-mail naar [email protected]


CONTACTGEGEVENS
We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen over dit privacybeleid hebt, kan je contact met ons opnemen via post, email of telefoon:

Shizo Natural Cosmetics
Atrium Business Centers,
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp
Nederland
T: 0031 (0) 20 7860448
E: [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken
mevr. S. Tol